Thời gian bảo hành sản phẩm của Nội thất Long Gia Uy:

Tất cả các sản phẩm hàng hoá được được bảo hành từ 1 đến 3 năm và bảo trì vĩnh viễn, khi có sự số sẽ khắc phục miễn phí, không bao gồm phụ kiện mới.

Điều kiện để bảo hành sản phẩm

+  Sản phẩm sẽ được bảo hành còn hạn bảo hành.

+  Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi nhà sản xuất.

Trường hợp sẽ không được bảo hành

+  Hư hỏng bị tác động của ngoại lực, người sử dụng.

+  Hư hỏng vì không tuân thủ theo khuyến cáo từ nhà sản xuất.

+  Lỗi do người sử dụng.