THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN:

1) Tài khoản ACB Chi nhánh Thành phố Thủ Đức, TPHCM, PGD Phước Bình số: 383922221368,

chủ TK: Công ty TNHH TM SX Long Gia Uy