THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN:

1) Tài khoản ACB Chi nhánh Thành phố Thủ Đức, TPHCM, PGD Phước Bình số: 383922221368, chủ TK: Công ty TNHH TM SX Long Gia Uy

2) Tài khoản ACB Chi nhánh Thành phố Thủ Đức, TPHCM, PGD Bình Trưng số: 214268229, chủ TK: Hồ Lê Lợi

3) Tài khoản Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn, số: 0181003392052, chủ TK: Hồ Lê Lợi