THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN:

1) Tài khoản ACB Chi nhánh Q9- HCM, PGD Phước Bình số 383922221368, chủ TK: Công ty TNHH TM-SX Long Gia Uy

2) Tài khoản ACB Chi nhánh Q2- HCM, PGD Bình Trưng số 214268229, chủ TK: Hồ Lê Lợi

3) Tài khoản Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn, số 0181003392052, chủ TK: Hồ Lê Lợi